Tuli Tuli

Asi většina z Vás si titulek tohoto článku pamatuje, ještě z dob, kdy je na TV obrazovkách pravidelně pronášela parta podivných pitoresktních postaviček pobíhajících po podivných prostorách, plníce prapodivné práce, přičemž podivně prznili prováděný proslov. A i když mi jejich projevili přišli vždy tak trochu úchylné, tak rozhodně se jimi v tomto článku nebudu zabývat. Spíše se zakousnu do trpkého jablka odvrácené strany síly…..do stavu, který jsem nazval sebedestrukce dominanta….

Prvně si však tak nějak pojďme říci, co nebo kdo je za dominanta z mého úhlu pohledu považován, přičemž ponechme stranou praktiky a zaměřme se čistě na psychickou otázku, kterou by měli mít dominantní muži společnou, alespoň částečně.

U duševně vyzrálých jedinců s dominantní osobností se předpokládá, že se jedná o lidi psychicky silné, velmi odolné vůči stresu, zvládající nesnadné životní události, osobnosti rozhodné a rázné a tak nějak vždy připravené odolávat celému světu až do trpkého či zářného konce, kteří nejen že umí a dokáží poskytovat pomoc svému partnerovi/partnerce i při aktuální nelehké situaci své osoby, ale jsou schopni současně řešit i své vlastní těžkosti a stavy…..toliko ideální stav..

Po dobu jednoho roku jsem mluvil s různými dom muži, kteří za dominanty byli považováni a jejich okolí je tak akceptovalo, abych zjistil co se děje s psychikou dominantního muže, pokud nemůže mít D/s vztah, kde by naplňoval svou potřebu a roli. Nezaměřoval jsem se na ty, kteří vztah cíleně odmítají na základě negativní zkušenosti, ale pouze na ty, kteří jej nemohou zahájit z důvodu nenalezení vhodného partnera i když před tím měli nějakou formu D/s vztahu….

Výsledek vám nyní předložím a dovolím si jej zanést do zjednodušené časové osy, rozdělené podle doby „bez partnera“. Názor si jistě udělá každý sám…

0-3 měsíce: Prakticky beze změn, dom stále hledá, obráží srazy a zkouší svou šanci na úspěch

3-6 měsíců: Pokud jste považováni za blízkého přítele dom muže, pozorujete první změny ve vyjadřování a názorech…dom začíná slevovat ze svých nároků, začíná opouštět některé typické, ale méně obvyklé praktiky a hledá si další zájmové oblasti, účast na srazech se snižuje, ale roste počet studijních oblastí, stále však hledá

6-9 měsíců: Jsou pozorovatelné první znatelné názorové změny, objevuje se v jeho vyjadřování více pochybností o vlastních schopnostech, prudce klesá míra rozhodného vyjadřování, klesá počet navštívených studijních oblastí, výrazně klesá zájem o srazy a akce, intenzita hledání se velmi prudce snížila…ztrácí zájem o dění ve svých oblíbených oblastech, kontakt se stejně zaměřenými lidmi se snižuje

9-12 měsíců: Změny v chování jsou velmi znatelné, začíná potlačovat své dřívější názory a osobnostní rysy, míra jeho vyjadřování je natolik jiná, že tím své bývalé kontakty v BDSM oblasti uvádí do rozpaků, jelikož mnohdy zpochybňuje smysl prováděných úkonů a životních postojů. Více se začíná orientovat mimo oblast BDSM do běžné vztahové tzv. vanilkové roviny

12-18 měsíců (1,5 roku): Smysl a naplnění hledá již převážně ve vanilkovém vztahu, kde doufá v malý zázrak, že partnerka/partner bude alespoň částečně přístupná některým životním postojům z oblasti BDSM….u některých se začíná projevovat hrané pohrdání původním stylem života a jeho vyjadřování je mnohdy opačné od původních počátečních názorů. Kontakt s původními přáteli z BDSM oblasti, klesl na náhodné setkání

Nad 1,5 až 2 roky: Obvykle má za sebou druhý vanilkový vztah, není spokojený, ale není schopen již dosáhnout změny, rozpad osobnosti začíná mít trvalý charakter, názory a postoje se zcela přeorientovali do běžného partnerského života..kde „veřejně“ on vlastně nic nepotřebuje a je rád, že se té zátěže zbavil….v naprosté většina tajně těsně před završenými druhého roku navštěvuje pod falešnými jmény stará fora a diskuze a jen pozoruje, aby mu na to doma nepřišli a neztratil svůj umělý, většinou nefunkční, sen….destrukce osobnosti byla zahájena nevratně….dominant se uzavírá sám do sebe a snaží se vnutit sám sobě pocit, že bez své dominantní stránky může normálně žít….cesta do záhuby se tak otevírá naplno…

Vím…není to pěkné čtení a nemusíte se mnou souhlasit…než však odmítnete to co zde píši jako paušalizované a zjednodušené, a že může být tisíce jiných možností, a že vy to znáte jinak..ano život nelze paušalizovat a vždy probíhá jinak než chceme, ale děje se i toto…a častěji než se zdá….protože dom muž si jednu charakterovou vlastnost zachovává….mlčí o tom co s ním je….takže né vždy se dozvíte pravdu, takovou jaká je…..

Tento obsáhlejší text završím několika fakty…na zjišťování postojů jsem „zlanařil“ 35 ověřených lidí..bývalých dominantů…žádný z nich už v současné době nevystupuje veřejně, žádný z nich není aktivní v žádné sociální skupině na facebooku kde mne znáte….tedy jsou tam, jen je nevidíte….všechny jsem dohledával jako lidi ze své minulosti a nebo mi byli představeni, přežívajícími přízraky…jež kdysi měli hrdý pohled v očích a dokázali odolat všemu až do hořkého nebo zářného konce a přitom…zničit sami sebe….protože dominant bez správného partnera je odsouzen k záhubě svou vlastní silnou osobností….jelikož ke své síle potřebuje..tu slabší stránku….

S poctou za padlé Váš Ferculi

Napsat komentář