Jiskra a supernova

Všechny malé požáry a exploze začínají vždy malou nepatrnou jiskrou, která vše zažehne a v důsledku je tak původcem zkázy, mnohdy rozsahu, supernovy….a taková zkáza dominanta vyhořením má mnohdy víc ničivé účinky, než výbuch mnoha kilogramů semtexu….neboť jejím důsledkem je mnohdy destrukce osobnosti člověka…a právě na toto téma bude dnešní článek….

Abychom se mohli ponořit trošku více do hloubky, musíme si prvně říci, co že to vlastně je to „vyhoření“…..To čemu se lidově říká vyhoření, je fyzický a psychický stav člověka, při kterém jedinec odmítá svůj dosavadní způsob života, cítí se nesmírně psychicky i fyzicky vysílený, odmítá kontakt se svým okolím a přáteli a v lepším případě se soustředí na věci obvykle zcela opačné než doposud vykonával, v horším případě není schopen žádné praktické fyzické akce ani psychické interakce. Vyhoření u dominantů má velice blízko a mnohdy dokonce i je chorobou moderního věku…depresí.

Při vyhoření vnímá dominant svůj dosavadní životní styl jako naprosto zbytečný, marný a považuje jej za ztrátu času. Není schopen vnímat přínos, který se mu dostával a tento stav se neustále prohlubuje až do finální fáze, kdy zcela odmítne sám sebe a svou osobnost a začne si uměle vytvářet jinou, dle jeho názoru ideální. Bohužel faktem je, že tato „nová osobnost“ je mnohdy naprostým opakem plným mentálních bloků a vnitřních citových a pocitových uzavření vůči všemu, co by mohlo připomínat minulost. Nezřídka se tak zcela odstřihne od své původní sociální komunity a začne vyhledávat novou komunitu, která není nijak napojená na původní životní styl.

Na základě osobních zkušeností a rozhovorů s lidmi, kteří si vyhořením buď prošli a dokázali jej zvládnout, ale i s lidmi, kteří vyhořeli trvale, se dá říci, že základem, tedy spouštěčem pro vyhoření jsou různé faktory, nelze asi postihnout všechny, ale tyto jsem vypozoroval jako společné. Dovolím si tedy svůj malý seznam předložit….

  1. Dlouhodobé odmítání – I přes veškerou snahu je dominant při každém seznámí odmítán pro nějaký důvod, většinou z důvodu věku nebo naopak velmi zvláštního zaměření.
  2. Ukončení dlouhodobého vztahu – D/s vztahy jsou obvykle vnímány jako vášnivé, intenzivní a velmi emočně vypjaté, kolaps takového vztahu jinou cestou než vzájemnou dohodou a pozvolným ukončením je častým důvodem vyhoření.
  3. Nemožnost nalézt shodného partnera – každý dominant je jiný a potřebuje k sobě určitý typ subinky. Pokud většina vztahů trvá jen krátce a obvykle je ukončena v řádech dnů či týdnů nebo již prvním kontaktem, může to vést v konečném důsledku k vyhoření.
  4. Chyba – Dominant se při hře dopustil zásadní chyby, která vedla k ublížení ať už fyzickému nebo psychickému. Takto vzniklá chyba nemusí být důsledkem nedbalosti, ale také jako součást velmi nečekaného zážitku, například naprosto neočekávané reakce ze strany subinky. Většina dominantů si velmi osobně bere, že nebyli schopni odhadnout blížící se kolaps a včas reagovat a situaci zachránit. Berou to jako své naprosté selhání.
  5. Tlak okolí – Dominant se dlouhodobě pohybuje v prostředí, které nemůže, například z ekonomických důvodů změnit a které o jeho orientaci ví, ale je vnímána jako v zásadě špatná a to je mu neustále většími či drobnými narážkami a ústrky připomínáno.
  6. Hledání cesty – Někdy se stane, že si dominant se subinkou sednou naprosto lidsky, tedy povahou, přístupem k životu atd. Ale vůbec si nesednou po stránce „vyžití“ i když se vzájemně snaží k sobě najít cestu…zde obvykle dochází k tomu, že dominant zcela nevyhoří, ale „potlačí“ své přirozené jednání, jelikož mu na partnerce záleží, ovšem toto potlačení nelze aplikovat celoživotně a dříve či později vztah „vyprchá“ a dojde k pomalému, v lepším případě, řízenému rozchodu.

Vím, že článek nenabízí řešení co dělat v případě vyhoření, jelikož taková všeobecná rada snad ani neexistuje. Ale i tak doufám, že jsem trošku přispěl k pochopení stavu „vyhoření“ a také v podstatě k tomu, že i když jsou dominanté velmi silný jedinci, lze je velmi snadno trvale zničit….

Sepsal a vysledoval Váš Ferculi

Napsat komentář