Archiv rubriky: Slovníček?

Význam slov, která se používají v rámci BDSM a nejen tam :-)

Historia magistra vitae

Neboli Historie je učitelkou života. Tento název jsem použil z prostého důvodu, mám historii rád a to nejen tu všeobecnou, ale i tu, která mne váže ke světu pestrých her a nečekaných prožitků. Historie nám předkládá možnost studovat minulost pro zlepšení budoucnosti a vyhnout se tak opakování chyb. Historie dnes však většinu lidí spíše obtěžuje […]

Čtěte více