A ty jsi kdo?

Díl 1. – Dámské tituly

Historie, minulost, staré časy, nevratná doba a snad desítky dalších výrazů, které můžeme použít k označení něčeho co již bylo, zmizelo a nelze vrátit. Avšak je občas příjemné ohlédnout se zpět a podívat se, jak to bylo kdysi. A v dnešním článku se podíváme, jak to kdysi bylo s oslovením. Tedy kdo a co se skrývalo v BDSM pod určitými tituly.

Ano. Vskutku. Tituly. Ono označit před 50 lety (v rámci BDSM – pro historiky rýpali) určitou ženu slovem Madam, vedlo jedině k tomu, že se dotyčná v lepším případě urazila a nebo v tom horším jste si rovnou vysloužili pořádnou facku. Tedy, pokud pod toto označení..tedy slovo Madam, opravdu nespadala.

Ale než se ponoříme do tajů správného oslovení, musím bohužel zdůraznit něco nepříjemného. Ačkoliv má čeština velmi bohatou slovní zásobu, tak pro určité „tituly“ výraz nemá a nebo jej velice krkolomně opisuje, takže je český výraz v běžném hovoru nepoužitelný. A jak je to možné? Jednoduše. Většina „titulů“ totiž pochází z angličtiny či francouzštiny. Na české scéně se však s těmito výrazy, v původním významu, prakticky nepotkáte, protože se jich tu dnes používá (a i dříve používalo) jen nepatrné množství a z toho některé ještě ve zkomoleném významu, který s tím původním nemá nic společného.

Jak je to možné, že to u nás není a nebylo a neuchytilo? Jednoduše. Česká BDSM scéna je totiž mladá. Ano opravdu mladá, vždyť třeba britská scéna se oficiálně prezentuje již od roku 1963, tedy oficiálně-utajeně 🙂 Rok 1963 je totiž rokem, kdy se poprvé dá dohledat několik „vět“ o klubu PaP, kde se lidé z BDSM scény scházeli.

Mimochodem ani v západním světě a zejména v Anglii to BDSM subkultura neměla snadné. Společnost byla velmi konzervativní…i když to není o BDSM, doporučuji shlédnou film Piráti na vlnách…jen pro představu, jak to třeba měla těžké „nepopulární“ hudba..tady ta, která se nelíbila cenzorům a která se vysílal z mezinárodních vod…

Ale vraťme se k našim titulům. Steve Orsen (schválně komu je to jméno povědomé) zveřejnil na spot fóru D9f (hledejte v rámci deep webů) drobný článek o titulech, které se v BDSM používaly přibližně až do roku 1990. A právě z jeho článku jsem čerpal.

Takže není důvod to nadále zbytečně protahovat a pojďme se podívat na to, kvůli čemu jste otevřeli tento článek.

Tituly pro dominantní ženy:

Madam – ve své původní podobě se jedná o francouzský velmi uctivý výraz pro vdanou ženu, avšak do BDSM se toto označení dostalo skrze Madame Gourdan – majitelku asi nejznámějšího „vykřičeného“ domu v Paříži…a tak se označení Madam (či Madame) začalo užívat i pro „profesionálky“ a z toho důvodu se označení Madam/Madame používalo v BDSM téměř čistě pro veřejně působící profesionální dominy.

Miss (český ekvivalent Paní) – původní anglické slovo Miss (Paní) se používalo čistě výhradně pro všeobecné označení dominantních žen, kde se jim tak vyjadřovalo úcta k jejich postavení. Označení Miss se také používalo v případě, že chtěl neznámý „spodek“ oslovit svou vyvolenou a pokud nevěděl, jestli nemá nějaký přesnější titul.

Lady (český ekvivalent není) – původní šlechtické označení se v BDSM ustálilo pro velmi specifický typ domin. A to pro dominy s vlastní „smečkou“. Tedy pro dominu, která měla více „subíků“, kteří o ni pečovali. V podstatě se jednalo o dominy s vlastním služebnictvem, takže takové šlechtičny 🙂

Matter (český ekvivalent Matrona) – jedná se o zkomolené slovo původem z latiny, kde slovo mater (ovšem s jedním T) označovalo matku. Ve zkomolené formě pro BDSM, označuje Matter starší důstojnou ženu se sadistickými sklony. Tento titul používali dominy – vychovatelky (nejčastěji sadistky zaměřené na spank a psychické ponižování)

Mistress (český ekvivalent pro označení Absolutní vládkyně) – tento titul užívali dominy výhradně zaměřené na práci s trvalými otroky. Titul také označoval, že dotyčná domina má k dispozici vlastní rozsáhlé „kobky“

Maitresse (český ekvivalent Metresa) – tento výraz má kořeny ve francouzštině, ale byl přejat a zkomolen do angličtiny. Slovo označuje původně milenku nebo vydržovanou ženu či společnici. V BDSM se tento výraz používal pro dominy, které měli jedno stabilního otroka/suba, který je pojmul za manželku.

Komtessa (český ekvivalent Komtesa) – původně šlechtický titul v BDSM označuje asistentku zkušené dominy/takovou mladou dominu v učení. Ovšem původně tomu tak nebylo. Označení Komtesa se používalo pro dominy se specializací na krvavé praktiky, dnes jej nahradilo označení Vamp Lady, se kterým se dá vzácně setkat.

Orinoko (český ekvivalent není) – zkomolené slovo původem z japonštiny. Jednalo se o hanlivé označení domin původem z Asie, které své řemeslo provozovali v proslavených asijských nevěstincích. Později se jím označovali dominy se specializací na provazy (nejen vázání, ale i škrcení a další techniky), slovo je dnes nahrazeno označením riggerka.

A to je prozatím vše. Tak snad se příště sejdeme opět u článku o titulech, tentokrát však z pohledu mužů-dominantů.

Článek vycucl a snad čtivě upravil Váš Ferculi

P.S – pro zkušené, pokud budete hledat forum D9f, tak vězte, že musíte mít LiTW pozvánku. Jinak přeji hodně štěstí při hledání 🙂

Napsat komentář