Kde je tvé místo?

Mít své místo…vědět kam člověk patří? Kde je jeho domov. Tak přesně o tom tento článek nebude 🙂

Dnes zavítáme opět trochu víc do historie BDSM kultury a konkrétně do oblasti etikety…ano…i BDSM mělo zaběhnutá pravidla etikety a to v některých oblastech i velmi přesně definovaná…a jedním z nich bylo…Kde se má nacházet subík/subinka či jiná zviřátka při doprovodu svého Pána/Paní ať už při procházce či při doprovodu na akci..a nutno říci, že běžněji to bylo při doprovodu na akci než na procházce..neboť je třeba vzpomenouti, že byli časy, kdy i my jsme patřili ke společensky „nežádoucí“ skupině obyvatel naší modré planety.

Abychom se však mohli ponořit do tohoto tématu, je potřeba maličko některé věci upřesnit…zejména používané termíny, jelikož (jak už tak bývá) výklad některých slov se tu lehce, tu více v průběhu časů mění.

Takže podívejme se prvně na to jak se dříve chápala některá slova v kontextu etikety své doby – konkrétně…koncem 70. let a počátkem 80.let….na území Velké Británie….

a) Subík/subinka – jednalo se vždy o stálého partnera dominantního protějšku – na stupnici hierarchie byli vždy u Pána/Paní na prvním místě. Byli pokládáni za osobu se kterou má Pán/Paní velmi pevný citový vztah a jsou pod jeho/její přímou ochranou.

b) Otrok/otrokyně – ačkoliv se mohlo jedna o stálého partnera, jeho postavení bylo vždy nejnižší a Pána či Paní to oprávňovalo k tomu, mít ještě jinou „hračku“ či subíka nebo subinku při svém doprovodu na akci či procházku…

c) Zvířátko – zde to bylo chápáno nejčastěji ve smyslu psa (koňáci mají v tomto naprosto odlišná pravidla)

Nu a není čas zdržovat a podívejme se..kde se kdo měl nacházet při doprovodu svého Pána/Paní….

Žena-Subinka: Chodila vždy po pravé ruce pána/paní a vždy jeden krok za ním, ale nikdy ne za zády, vždy se držela po šikmé ose..tzv na vzdálenost vodítka. Subinka však nikdy nenosila osobní osobní věci svého Pána/Paní (jako například kapesník nebo cigarety), ale vždy byla v dostatečném dosahu, aby mohla například…ihned připálit či poskytnou pomoc.

Muž-subík: Muž subík se vždy držel po levé ruce a vždy necelý půl-krok od své Paní/Pána..tzv. na dosah ruky a na rozdíl od subinky, vždy nosil osobní věci své Paní/Pána. Tento dosah měl svůj význam…například při chůzi po ulici mohl svým tělem vytvářet „štít“ proti ohození madam od louže…a taky byl v dosahu na pohlavek, pokud byl příliš drzý…

Taková zajímavá vsuvka…všimli jste si rozdílu mezi subinkou a subíkem? Tam kde je subinka vnímána spíše jako klenot a reprezentace svého Pána/Paní..tak subík je spíše taková „podržtaška“ pro všechno 🙂 Nu, ale pokračujme…

Otrok/otrokyně…vždy chodili na vzdálenost 1 kroku za Pánem/Paní a vždy se skloněnou hlavou…nikdy nenosili osobní věci Pána/Paní…takže pokud byl Pán na nějakém srazu a sám si bral například cigaretu a sám si i připálil a přitom měl u sebe doprovod..na 99% jste si mohli být jistý, že se jedná o otroka, který nemá tu čest starat se o osobní věci…

Zvířátka – i když by se mohlo zdát jasné, že měli být po boku Pána/Paní..nebylo tomu tak…chodili před nimi…a to buď na vzdálenost vodítka (pokud je Pán/Paní předváděli) a nebo na levé straně po šikmé ose…aby se mohli snadno vrátit k noze svého Pána/Paní…

V historii se opět vrtal a šťoural Váš Ferculi 🙂

Napsat komentář