Ghouláš není guláš

Velice rád vedu hovory s různými pistáciovými lidmi. Nejen, že je to pro mne možnost neustálého posouvání hranice svých vědomostí, ale současně mi to dává možnost poznávat různé zajímavé osobnosti. Avšak jedna věc mne v posledních letech silně zaráží a to je neznalost a nebo nesprávné používání názvů pro různé techniky a hry.

U začátečníků je to pochopitelné, ale vždy mne velice vyděsí, když někdo, kdo je považován za zkušeného, si plete výrazy a názvy pro základní „hry“. Zajisté, ne každý zná vše, a některé výrazy přijaté z angličtiny se běžně komolí do českého tvaru a tak se může dotyčné komolení lišit místo od místa, ale u technik které mají české názvy, je jejich nesprávné používání spíše ostudné a mnohdy i nebezpečné.

A tak v dnešním článku, Vám předložím reálné definice jedněch z nejzákladnějších pojmů a těmi jsou ponížení, degradace a dehumanizace . Možná jste se pousmáli a řekli si „Vždyť co na tom je, to zná přeci každý“. Bohužel není tomu tak a tak doufám, že tento článek přinese poučení méně zkušeným a možná, že i těm více zkušeným ukáže, že právě tyto pojmy jsou velice výrazně odlišné a jejich dopady na spodek velmi rozdílné.

Ponížení – jedná se o snahu vyvolat v dotyčném jedinci pocit studu a ostudy – poníže je převážně psychické, ale může být i fyzické – ponížení nikdy nepřekračuje ani nedosahuje hranic psychické či fyzické odolnosti spodku. Není tak určené pro posouvání hranic odolnosti ať už duševní nebo fyzické.

Příklady: jít nahý ven, používat na veřejnosti skryté erotické pomůcky, které kontroluje dominant/domina (vibrační vajíčka, šokové obojky atd.) veřejné oslovení pána/paní určitým výrazem s patřičnou poníženou tóninou hlasu, nošení dámského oblečení (ale není to na první pohled patrné), spodek se oslovuje určitým jménem které může vyvolávat posměch, musí o sobě mluvit ve třetí osobě atd….v podstatě se jedná o hry k sub/subinka mají nejistotu, zda je někdo jiný neslyší nebo nevidí, nebo zda si všimne „nevhodných“ oděvních prvků či musejí říkat věci, které jim nejsou příjemné, ale přímo jim nijak neubližují.

Degradace – nebo-li nucené snížení hodnoty osobnosti – degradace bývá nejčastěji fyzická, ale velmi dobře se kombinuje i s degradací psychickou, cílem je situovat cílovou osobu na „nižší“formu..Degradace už není pro každého, její dopady na psychiku i fyzickou stránku mohou být značné.

Příklady: děláme ze spodku nábytek či zvíře, nucené jedení s psích misek, sub/subi se musí dovolovat když chtějí jít například na WC, veřejné nošení výrazného dámského oblečení, lidský popelník, veřejný výsměch pohlavních orgánů, obvinění z bezcennosti a zbytečnosti atd….v podstatě útočíme na základní prvky lidskosti a sociálního chování. A proto buďte opatrní, i duševně silný jedinec může na určité techniky reagovat velmi křehce a může se „sesypat“ velice rychle. To že někdo vydrží měsíc zamčený v pásu cudnosti není to samé jako když budeme slovně „kopat“ do jeho sebevědomí a důstojnosti.

Dehumanizace – je sada přímo prováděných technik, kde je účelem zcela znehodnotit osobnost, tedy provést tak zvané odosobnění. Malinko rozvedu. Člověka vnímáme jako individuálního jedince a osobnost pouze tehdy, pokud jej umíme pojmenovat specifickým názvem (jméno) a když vnímáme jeho tvář. Tvář a jméno utvářejí v našem sociálním cítě lidskou bytost…bez tváře a beze jména jste jen „živé“ maso….Proto se otrokům nasazuje maska a říká se jim obecným názvem (čubka, otrok, číslo 8 atd…)…Když nevidíme tvář a nepoužíváme jméno…nepovažujeme toho druhého za člověka…je to jen maso, A vůči tomuto „masu“ se daleko snadno uplatňují velice tvrdé techniky. Protože cíl není člověk….Děsivé? Tak trochu ano. Ale je to staletími prověřená praxe….

Dnešní článek byl bez mého obvyklého humoru a nadhledu. Ale podat toto vysvětlení jsem považoval za natolik důležité a akutní sdělení, že jsem nechal všechny žerty stranou…není nic horšího než když někdo neví co to vlastně dělá a jaké to může mít následky. Psychika je věc křehká, proto buďte vždy obezřetní v tom co děláte. Následky se nemusí projevit hned a škody bývají nevratné či velice špatně léčitelné.

Snad pochopitelné vysvětlení sepsal

Váš Ferculi…

P.S. : Jinak..ghouláš fakt existuje. Je to pojem z fantasy her..Kde bytost zvaná Ghoul si Vás může roztrhat a protože je to ghúl, tak dělá ghouláš 🙂

Napsat komentář