…..tesáno do desek

Často navštěvuji různá fóra a diskuzní místa, kde se rád setkávám se svými známými a přáteli, které nemohu vidět osobně a kde si vyměňujeme nové poznatky nejen z oblasti BDSM.
Avšak poslední dobou se nám na veřejných fórech rozmáhá takový nešvar……neúcta nejen k subinkám. Kde jaký ňouma a podržpytel si myslí, že subinka je něco jako veřejně dostupná prostitutka, která se posadí na zadek a celá rozklepe, když na ní stačí zařvat: Jsem dominant, lehni čubko…..
Tak nějak tento nešvar nemám rád, ale jelikož chápu, že je to způsobené nejen dobou, ale hlavně arogancí a namyšleností těchto božích hovádek a kromaňonců, jež jsou zjevně nesvéprávní, dovolil jsem si oprášit jeden moudrý seznam……Kdysi se mu říkávalo Základ mravnosti a způsobnosti Pána a byly v něm přehledně shrnuty body, které činí dominanta přitažlivým a takovým jaký by měl být……a snad se některý z těch uřvánků chytne za nos a uvědomí si, že tupým výkřikem do tmy ničeho nedosáhne.
Vzhledem k tomu, že původní, jakési popisné vyjádření již tak nějak neodpovídalo dnešní době, drze a zcela dle svého uvážení jsem jej upravil. Jistě….nemusíte s tím souhlasit a na 100% najdete další jakési životní body a moudra, která by mělo takové návodné vyjádření obsahovat, ale to můžeme nechat na nějakou diskuzi. Nyní dovolte, abych Vám předložit to, co považuji za základ, které dělá dominanta takovým, jaký by měl být……….

 

Desatero a možná i trochu vícero……

1. Slušnost – chovej se slušně, subinky nejsou veřejné děvky, jsou to pořád ženy a zaslouží si slušné chování a jednání. Mluv s nimi jako se sobě rovnými. To že tě odmítla není důvod k útoku. Ona na to má právo.

2. Rozvaha – jednej s rozvahou, tvé činy mohou mít nedozírné trvalé následky a zanechat nejen tělo, ale i duši zničenou navždy. Proto vždy pečlivě zvažuj co chceš udělat než, to uděláš.

3. Zodpovědnost – vždy buď zodpovědný za své činy. Byly jen tvým rozhodnutím a jen ty musíš nést následky. Jen ty jsi zodpovědný a nikdo jiný.

4. Rozhodnost – jednej rozhodně, nezalekni se dilemat ani různých názorů. Jednej rozhodně, ale slušně. Nedovol do své mysli vstoupit pochybnostem.

5. Obětavost – tvá subinka není hadr jen na tvé hry, má svůj život a ten přináší mnohá úskalí, nemoce, stres z práce, únavu…buď jí nápomocen, stůj při ní a pomáhej jí v jejích nelehkých chvílích tak jako kdybys ses bil o svůj holý život….dokážeš tím, že ona je pro tebe tak důležitá, jako ty pro ní a ty tak získáš mnohem víc, než vložíš.

6. Pravdomluvnost – nikdy své subince nelži, jen upřímný a rovný vztah založený na upřímné komunikaci má šanci uspět. A věř, že takový vztah se ti odmění, tvá subinka tě bude milovat jako nikdy a ten kdo miluje, dokáže pro tebe udělat vše.

7. Respekt – nejsi bůh, ne opravdu jím nejsi, tak si to uvědom a prober se z toho snu. Tvá subinka má právo nesouhlasit a ty musíš vždy přihlédnout k tomu proč nesouhlasí. Nejsi absolutně neomylný. Vždy proto zvažuj její názory a přístup a respektuj její nesouhlas.

8. Vychování – chovej se jako muž, ne jako dítě….muž je čestný, rovný a upřímný, muž koná činy a jeho slova nejsou tlacháním do větru, muž umí přiznat, kdy udělal chybu a postarat se nejen sám o sebe, ale i o svou subinku..…..Subinka chce cítit vedle sebe muže…a jen pro muže dokáže snést k nohám nebe…..

9. Nenucení – respektuj soukromí a povahu své subinky, nemusíš být její první pán a to co ti poví ze své minulosti je jen na ní, netlač jí do zpovědi, sama ti vše řekne v pravý čas. Respektuj její povahu. Tvá subinka má svou povahu, nepřetvářej ji, ale respektuj a chovej se dle toho….snaha ji přetvořit povede jen k zániku vztahu.

10. Vzdělanost – dbej na své vzdělání, není nic horšího než honibrk, který rozumí jen dnu pivního půllitru a jediné téma na které dokáže reagovat je sex a hokej….tvá vzdělanost ti pomůže být lepší dominant, otevře ti obzory a dá možnosti a nápady, které by jsi nečekal.

A pravidlo 11. které přidávám jako svou životní zkušenost….

Nauč se odpouštět……Uvědom si, že není snadné být subinkou, občas ji svazují strachy a pochybnosti, že ji pro nějakou chybu nebo vlastnost opustíš. Tvá subinka si musí být jistá, že když učiní chybu, že to umíš pochopit, posoudit a odpustit. Protože ani ty sám nejsi neomylný.

Upravil, reevidoval a sepsal léta páně 2018…Ferculi osobně na základě mnoha hovorů a životních zkušeností nejen z oblasti BDSM.
Budiž ti to drahý dominante k užitku, tak jako to bylo či stále je k užitku i pro mne…..

 

 

 

 

Napsat komentář