Když lupa nestačí

Česká BDSM scéna je, v rámci naší malé země, poměrně rozsáhlá a tak nějak se samovolně a mnohdy i notně bouřlivě a živelně rozrůstá. Lidé přicházejí a odcházejí, rostou či zanikají nebo jen tak proplouvají všemožnými zákoutími, která nabízí.

Tak, jak na veřejnost vyplouvá stále více informací o BDSM, tak se i lidé více zajímají o tento styl života a sexuální náplně. Nutno však podotknout, že ta sexuální náplň převažuje. Rok od roku se nám množí počty skvělých dominantů, uvědomělých subinek, 100% oddaných subíků a naprosto dechberoucích domin. A nebo to tak není?

Čím více se na toto totiž zaměřuji, tím více docházím k opačnému názoru. Nemnožíme se….vymíráme a jsme nahrazování lidmi, kteří svůj vztah k BDSM řeší skrze jedinou věc…sex. Takový trochu jiný, zábavný sex diktovaný dle jasných požadavků. Nic víc.

Z pohledu mne, jakožto dominanta, narazit dnes na přirozeně dominantního muže už začíná být úkol hodný slovutného detektiva, který s lupou v ruce prolézá i ta nejtemnější zákoutí zpustlé léčebny. A najít přirozenou subinku jest heroickým výkonem rovným 12 úkolům pro Asterixe…

A nebo ne? Nebo jen nahlížím pod špatné kameny a potkávám jen ty nesprávné lidi? Kdoví….i tak ale mám pocit, že vymíráme…pomalu a jistě…však i vědci debatují nad tím, že pokud bude trvat trend navyšování zbytků ženských hormonálních tablet ve vodě, bude degenerace vlastností braných jako mužné a mužské pokračovat…a přibližně do roku 2500 zcela vymizí mužský chromozom Y a muži zaniknou….Tak snad se toho už nedožiji 🙂

Závěrem své hlubokomyslné úvahy, jen podotknu, že jsem ke svému závěru došel v průběhu přibližně 7 let, kdy jsem se potkal s nepatrným vzorkem asi 800 lidí, kteří měli k BDSM vztah…..takže mé závěry nemají tu správnou vědeckou hodnotu….ale jsou pro mne spíše podivným tušením….

S bolavou hlavou nad těžkou úvahou sepsal Váš Ferculi

Napsat komentář