Drop a pak trop…

Vítejte u 2. dílu mini série, které se věnuje problematice zvané DROP. V dnešní části se budeme zabývat formou dropu, která se obvykle neobjevuje u těch z nás, kteří si dokáží svou orientaci plně přiznat a chápat její důsledky pro život a začlenit ji do svého života společensky přijatelným způsobem. Budeme se totiž zabývat Parafilickou formou dropu.

Prvně si však řekneme co to vlastně je ta parafilie.

Parafilie (také se jí říká sexuální deviace, aberace, odchylka či úchylky) je pro potřeby psychiatrů a sexuologů označení pro ty varianty sexuálního chování, které jsou v příslušné kultuře/zemi považovány za poruchy osobnosti a/nebo poruchy chování. Takto postižená osoba se pak označuje za parafilika (namátkou sem spadají věci jako frotérství, exhibicionismus, ale i sadomasochismus)

Většina parafiliků se se svými erotickými touhami, fantaziemi či praktikami vyrovná bez porušení zákona, a to buď v ústraní, ve fantazii nebo s odpovídajícími partnery.

Podle klasifikace psychiatrů se považuje jakákoliv parafilie za poruchu osobnosti pouze tehdy, pokud způsobuje svému nositeli nepohodlí, ať v osobním životě nebo se sociálním přesahem. Takže parafilik bez těchto „nepohodlí“ se nepočítá mezi poruchy osobnosti/chování. Toliko odborný výklad. A hlasité hurá, že mi co si umíme přiznat kdo jsme a víme jak to zvládat, tak nejsme „vadní“ 🙂

Takže parafilický drop je forma pro devianty co neumí zvládat své chutě? Ano v podstatě ano. Avšak v této skupině je zahrnutý ještě okruh jedinců, které osobně označuji jako nerozhodnuté/nepřiznané/přinucené.

Pro určitou skupinu je tak označení Parafilický drop silně zavádějící. A spíše by se mohlo říkat Drop nepřiznaných. Takže o kom se tedy bavíme a co tedy tento článek prezentuje? Je to snadné, jedná se o tento okruh lidí.

Lidé, kteří si nevědí se svou orientací rady a sami ji celkově považují za špatnou (ať už v důsledku výchovy, sociální skupiny ve které se pohybují atd.), ale přesto mají potřebu ji naplňovat – mimochodem právě z této skupiny se „rekrutují“ nebezpeční devianté nejčastěji.

Lidé, kteří se mají obavy přiznat si svou orientaci nejen sobě, ale i svému partnerovi popřípadě tak učinili, ale byli bez pochopení odmítnuti nebo rovnou obviňováni a tlačeni do léčení této „nebezpečné“ vady.

Lidé, kteří se snaží vyhovět svému partnerovi, ale jejich výchova a styl života jim tyto věci prezentuje jako špatné (například: přeci nemohu bít ženu) a neuvědomují si a mnohdy ani nechtějí vnímat rozdíl mezi násilným chováním a sexuálním požadavkem i na základě předložených faktů. Zajisté si říkáte, „Ale tento poslední není parafilik“..ne to není, ale je do jednání parafilika vtažen a může tak sdílet některé negativní následky dropu. Zejména psychické následky.

Takže všechny tyto skupiny mohou mít parafilní drop a jak tedy vypadá? A čím se liší od klasického dropu?

Odpověď je poměrně jednoduchá. Je to psychický důsledek vedoucí k iracionálnímu chování. Výčitky z toho co jedinec chce nebo dělá popřípadě co způsobuje, které se dostavují po prožité hře. (například: bože jak mne může vzrušovat, že ji chci mít bezmocnou nebo přeci mne nemůže vzrušovat když se plazím ženě u nohou). Nebo naopak flustrace ze snahy nemoci tyto své potřeby naplnit. Jedná se tak o duševní zhroucení jedince, ale aby to nebylo tak snadné, může nastat ještě v kombinaci s klasickým dropem (tedy zhroucení adrenalinu a endorfinu), kdy si postižená osoba plně uvědomuje jak moc si vše užila, jak ji vše vzrušovalo, ale nemůže se smířit s tím, že je to pro ni „normální“ a že to potřebuje.

A to už je potom velice nebezpečné, jelikož jste na „dně“ jak fyzicky tak i psychicky a navíc si s tím vůbec neumíte ve své hlavě poradit a riziko iracionálního chování (nadměrná agrese, depresivnost, sebevražedné sklony atd.) je značně velké.

Takovéto jednání a přístup jednoznačně vyžaduje odbornou pomoc. Jelikož odmítáním a pokusem „pohřbít“ své potřeby se bude situace časem jen zhoršovat a psychika tak bude trpět čím dál víc.

A na závěr jedno velice nepěkné a nehezké co se z toho všeho může stát.

Asi většina z vás si rychle uvědomila, že v těchto 3 skupinách se skrývá nejnebezpečnější forma člověka. A tou je člověk s dominancí, které se neumí přizpůsobit a přiznat si ji a vnitřně unést svůj „chtíč“, ale přesto jej chce naplňovat. Jde tak o člověka, jehož konání má fatální důsledky pro sub jedince, který mu uvěří. V nejmenší míře zla to sub odnese „jen“ psychickým traumatem. V to horší míře právě padl na deviantního zmetka a to už přežít nemusíte…

Sepsal, vybral a sestavil váš Ferculi

Napsat komentář